Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa

Projekt "Strefa Nestora II"

Dodano: 2021-07-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach od 1.12.2020r. do 31.12.2022r. realizuje projekt  „Strefa Nestora II’  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 25( K18,M7) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców gminy Białobrzegi, którzy ze względu na wiek powyżej 60 roku życia, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, tj. w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia grupy docelowej, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zapewnienie posiłków, zapobieganie niepełnosprawności, poprawa sprawności fizycznej, rozwijanie zainteresowań, szerszy dostęp do wiedzy i informacji.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 1 451 849,08 PLN i obejmuje dofinansowanie oraz wkład własny Beneficjenta.

1) ze środków europejskich w kwocie: 1 234 071,71 PLN, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu;

2) ze środków dotacji celowej w kwocie: 132 869,25 PLN, co stanowi nie więcej niż 9,16% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

3) beneficjent wnosi wkład własny w kwocie: 84 908,12 PLN, co stanowi nie mniej niż 5,84% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dodatkowych informacji na temat projektu, rekrutacji można uzyskać  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4, w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30, telefonicznie pod nr tel.: 17 224 03 53 lub elektronicznie : e-mail:

Kalendarz

Czerwiec [2023]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Poniedziałek, 5 Czerwca 2023
Godzina: 02:56:11
Imieniny: Bonifacego, Kiry i Waltera

Newsletter