SO.DZ.1

Poświadczenie własnoręczności podpisu

KARTA USŁUGI SO.DZ.1
Poświadczenie własnoręczności podpisu
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: Wnioskodawca 
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 7, Sekretarz Gminy
Telefon: (17) 224-52-27
Czas realizacji: Niezwłocznie, w dniu zgłoszenia się do urzędu
Wymagane dokumenty:
  • Oryginał dokumentu, na którym zostanie poświadczona własnoręczność podpisu,
  • Dowód tożsamości do wglądu składającego oświadczenie,
  • Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

  • 9 zł za poświadczenie własnoręczności podpisu, od każdego podpisu.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001Opłaty skarbowej nie pobiera się za dokonanie stwierdzenia własnoręczności podpisu na dokumentach w sprawach emerytalno-rentowych.

Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 540 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r.
    w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organu samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. z 2007 r. poz. 27 nr 185)
Inne informacje:

Własnoręczność podpisu stwierdza się tylko w obecności osoby, która ubiega się o to potwierdzenie. Osoba ta składa podpis w obecności poświadczającego podpis.

Poświadczanie własnoręczności podpisów na dokumentach, zgodnie z art. 79 pkt 2, art. 96-101 ustawy z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 540 z późn. zm.), należy do zadań notariusza. Na podstawie art. 101 ww. ustawy, Minister Sprawiedliwości 7 lutego 2007 r. wydał rozporządzenie w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. z 2007 r. poz.27 nr 185) zgodnie z którym, w miejscowościach gdzie nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu są upoważnieni:

wójt (burmistrz, prezydent miasta):

  1. na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
  2. na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie;
do poświadczania pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 06:06:57
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter