Jesteś tutaj:
Data dodania: 2015-07-06 08:22:00

Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność: od 2015-07-06 14:00:00 do 2015-07-06 23:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu.
Prawdopodobieństwo: 70%
Uwagi: Do godz. 20:00 dnia 08.07.2015 obowiązuje Ostrzeżenie nr 56 o upałach wydane o godz. 07:09 dnia 03.07.2015.

Data dodania: 2015-07-03 09:57:00

Przed Sądem Rejonowym w Łańcucie, I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 250/15 z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad toczyło się postępowanie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego.

Data dodania: 2015-07-03 08:25:00

Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność: od 2015-07-04 13:00:00 do 2015-07-08 20:00:00
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo: powyżej 95%

Data dodania: 2015-06-26 18:48:00

Data dodania: 2015-06-26 15:42:00

Wójt Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4

tel. (0 – 17) 224-52-27, 224-52-95

 

ogłasza

PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat  nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białobrzegi

 

oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 2632/11 i nr 2632/12 o łącznej pow. 0,2834 ha położone w Białobrzegach objęte księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie - cena wywoławcza 100 154,00 zł; wadium – 10 154,00 zł.

Data dodania: 2015-06-15 15:19:00

W Ó J T   G M I N Y   B I A Ł O B R Z E G I

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Białobrzegi w drugim  półroczu 2015 r. oraz zaprasza do składania ofert.

Rodzaj zadania: zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych w drugim półroczu 2015 r.- powierzenie  realizacji zadania publicznego.

data dodania: 08/06/2015 07:39
data dodania: 05/06/2015 14:42
data dodania: 02/06/2015 15:52
data dodania: 29/05/2015 15:12
data dodania: 25/05/2015 08:05
data dodania: 21/05/2015 09:04
data dodania: 16/05/2015 21:55
data dodania: 15/05/2015 14:32
data dodania: 11/05/2015 19:45
data dodania: 30/04/2015 09:28
data dodania: 13/04/2015 10:09
data dodania: 22/03/2015 21:00
data dodania: 27/02/2015 14:40
data dodania: 18/02/2015 12:38
Strona 1 z 25 ● 1  2  3  4  5    >  >>  >|