Aktualności

"Azymut praca"

Dodano: 08-03-2019

Nexoris sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu "Azymut praca". Projekt jest realizowany w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Regionalny rynek pracy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej wśród 70 osób (39 kobiet, 31 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 02.2019 do końca 04.2020 r. poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej tj. opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe kształtujące kwalifikacje i kompetencje, szkolenie prowadzące do podniesienie kompetencji cyfrowych, staże zawodowe, kompleksowe pośrednictwo pracy.

Grupę docelową stanowią osoby, spełniające łącznie poniższe warunki:

 są osobami powyżej 29. roku życia,

 posiadają niskie kwalifikacje (podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie),

 są bezrobotne lub bierne zawodowo,

 zamieszkują województwo podkarpackie.

Każdy Uczestnik weźmie udział kolejno w trzech głównych formach wsparcia opisanych poniżej. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu obejmować będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania, w którego ramach przewidziane zostały:

 pogłębiona diagnoza sytuacji zawodowej Uczestnika Projektu,

 pogłębiona diagnoza sytuacji osobistej Uczestnika Projektu.

Wsparcie o charakterze obligatoryjnym, w ramach którego przewidziane zostały:

 spotkania z doradcą zawodowym,

 spotkania z psychologiem.

Warsztaty, w ramach których przewidziane zostały:

Moduł I – Aktywne metody poszukiwania pracy

Analiza rynku pracy, formy zatrudnienia, wizytówka – dokumenty aplikacyjne, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna

Moduł II – Budowanie motywacji i zaangażowania

Rola automotywacji, motywowanie i jego efektywność – skuteczne narzędzia, cele zawodowe – jak wyznaczać i jak osiągać założone cele, prowadzące do zmiany, decyzje i wyznaczanie sobie celów

Moduł III – Budowanie wizerunku zawodowego u pracodawcy krok po kroku

Wizerunek, siła pierwszego wrażenia w kontaktach zawodowych, wygląd zewnętrzny, budowanie pozytywnego wizerunku w kontaktach z pracodawcą.

Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, w którego ramach przewidziane zostały:

 Szkolenia kompetencyjne (śr. 70 h)

 Szkolenia kwalifikacyjne (śr. 70 h)

 Staże zawodowe (5 miesięcy)

Dodatkowo:

 zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Rzeszowa,

 zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w trakcie stażu,

 catering.

Więcej informacji na  stronie internetowej http://www.nexoris.pl/, lub pod nr tel.: 695 400 554, e-mailem: azymutpraca2019@gmail.com.

Kalendarz

Maj [2019]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Piątek, 24 Maja 2019
Godzina: 03:35:13
Imieniny: Joanny, Zdenka i Zuzanny

Newsletter