Aktualności

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Dodano: 15-11-2018

Białobrzegi, dnia 2018-11-15

 

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi

 

położonych w Korniaktowie Południowym  objętych księgą wieczystą RZ1A/00015390/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie oznaczonych jako działki ewidencyjne:

  1. 534/19 o pow. 0,1275 ha  - cena wywoławcza  31 021,00 wadium – 3 110,00 zł
  2. 534/20 o pow. 0,1250 ha  - cena wywoławcza  30 413,00 wadium – 3 050,00 zł
  3. 534/21 o pow. 0,1195 ha  - cena wywoławcza  29 074,00 wadium – 2 907,00 zł
  4. 534/24 o pow. 0,1380 ha  - cena wywoławcza  33 575,00 wadium – 3 360,00 zł

Cena działek nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, która doliczona zostanie do ceny sprzedaży.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 18 września 2018 r.

Opis nieruchomości: teren położony w miejscowości Korniaktów Południowy przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, działki mają zabezpieczony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Działki nie są obciążone, położone są w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

Ustalenia planu miejscowego: Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2014 terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w miejscowości Korniaktów Południowy oznaczony jako 2 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 14 grudnia 2018 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 12.oo w Sali Narad Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach II piętro.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT, musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Kalendarz

Grudzień [2018]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Informacje

Dzisiaj jest: , 16 Grudnia 2018
Godzina: 07:16:00
Imieniny: Albiny, Sebastiana i Zdzisławy

Newsletter