Aktualności

"Sukces jest kobietą!"

Dodano: 08-03-2019

Nexoris sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. „Sukces jest kobietą”. Projekt realizowany jest w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Regionalny rynek pracy. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej wśród 70 kobiet powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 02.2019 do końca 04.2020 r. poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej tj. opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe kształtujące kwalifikacje i kompetencje, szkolenie prowadzące do podniesienie kompetencji cyfrowych, staże zawodowe, kompleksowe pośrednictwo pracy.

Grupę docelową stanowią osoby, spełniające łącznie poniższe warunki:

 • kobiety powyżej 29. roku życia,
 • są bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • zamieszkują województwo podkarpackie.

Każdy Uczestnik weźmie udział kolejno w trzech głównych formach wsparcia opisanych poniżej. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu obejmować będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania, w którego ramach przewidziane zostały:

 • pogłębiona diagnoza sytuacji zawodowej Uczestnika Projektu,
 • pogłębiona diagnoza sytuacji osobistej Uczestnika Projektu.

Wsparcie o charakterze obligatoryjnym, w ramach którego przewidziane zostały:

 • spotkania z doradcą zawodowym,
 • spotkania z psychologiem.

Warsztaty, w ramach których przewidziane zostały:

 • Moduł I – Aktywne metody poszukiwania pracy - reakcje w trudnych sytuacjach, kompetencje i predyspozycje zawodowe, bariery na drodze do zatrudnienia, analiza rynku pracy, formy zatrudnienia, wizytówka zawierająca: dokumenty aplikacyjne, sztuka mówienia i prezentacji, zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy, oferty na rynku pracy, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna, edukacja dla rynku pracy, plan poszukiwania pracy, podjęcie zatrudnienia.
 • Moduł II – Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym - budowanie oparcia w sobie, mapa trudnych sytuacji, kształtowanie odporności na stres, strategie zarządzania stresem, techniki radzenia sobie ze stresem, techniki kontroli emocjonalnej zwiększające odporność na stres, spirala emocji – „siła spokoju”, metody relaksacji i wizualizacji, zwiększenie wykorzystania swojego potencjału. 
 • Moduł III – Warsztaty motywacyjne dla kobiet - Akceptacja, asertywność siła wewnętrzna, praca nad zmianami, praca nad celami oraz ich realizacją, stymulowanie rozwoju osobistego oraz intelektualnego.
 • Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, w którego ramach przewidziane zostały:

 • Szkolenia kompetencyjne (śr. 70 h)
 • Szkolenia kwalifikacyjne (śr. 70 h)

Staże zawodowe (5 miesięcy)​

Dodatkowo:

 • zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Rzeszowa,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w trakcie stażu,
 • catering

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel.: 695 400 554, e-mail: .

Kalendarz

Maj [2019]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Piątek, 24 Maja 2019
Godzina: 02:49:52
Imieniny: Joanny, Zdenka i Zuzanny

Newsletter